Labradors a těhotenství

Těhotné labradory se mohou stále účastnit některých oblíbených aktivit.

Podpora zdraví těhotného labradora vyžaduje zvláštní pozornost a podporu. Psí období těhotenství je podstatně kratší než u lidí, ale psi mají podobný požadavek na silnou výživu, mimořádný odpočinek a pečlivou péči o zdraví. Komunikujte často se svým veterinářem s jakýmikoliv otázkami nebo obavami o zdraví psa.

Vyhodnotit zdraví

Ačkoli mnoho psího těhotenství je neplánované, zkuste zajistit, aby samice Labrador byla v optimálním zdravotním stavu před otěhotněním. Přibližně šest měsíců před plánovanou koncepcí naplánujte návštěvu u veterináře. Ujistěte se, že je na její ideální váhu, a požádat o dietu doporučení, pokud je u konce nebo podváhu. Zeptejte se veterináře, aby ji prohlédl na parazity a dal jí jakékoli chybějící očkování. Vyvinout rutinu cvičení, která zlepší její zdraví před početím.

Výživa

Vhodná výživa je základní složkou zdravého těhotenství Labrador. Zůstaňte v úzké komunikaci s veterinářem o dietě a zdraví psa. Vyhněte se těhotným psům žádné doplňky, pokud není doporučeno rodinným veterinářem. Zajistěte, aby byl vždy k dispozici snadno dostupný přívod čerstvé vody. Po prvním měsíci těhotenství zvyšte porci potravy o cca 30%. Vzhledem k vnitřnímu tlaku z těhotenství je také nutné výrazně zvýšit počet denních krmiv z jedné na tři na šest až osmkrát denně.

Zdravý životní styl

Podporujte zdraví těhotného labradora pečlivou péčí a neustálou podporou. Ujistěte se, že těhotná matka dostává jemnou každodenní procházku, ale vyhněte se zbytečné námaze nebo hrubé hře. Podobně je nezbytné zabránit těhotnému Labradorovi v kontaktu s nezdravými nebo neznámými psy z důvodu rizika nakažení přenosnou nemocí, která by mohla ublížit březím štěňátkům. Vyhněte se psím parkům a psím zařízením, dokud nebude pes dokončen těhotenstvím.

Pěstování

Průměrná doba březosti psů je přibližně 63 dní, přičemž většina psů porodila mezi 58. a 68. dnem těhotenství. Pozorujte svého labradora pozorně na známky blížící se práce, jak se blíží její termín. Typickými ukazateli jsou náhlé odmítnutí pevných potravin a neklidné nebo antisociální chování. Vyhněte se zbytečným zásahům do labradorské práce. Kontaktujte svého veterináře, pokud máte nějaké obavy o zdraví některého z labradorských štěňátek nebo pokud se zdá, že matka je horečná.